projecten

city deals

Klant

Samen
Klimaatbestendig

Wat

Een netwerk voor en door professionele klimaatwerkers die de schone taak hebben Nederland weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Wapenfeit: door het delen van kennis en (praktijk)ervaring worden er sneller en betere oplossingen gevonden.

Mijn rol

Als communicatieadviseur breng ik klimaatadaptief nieuws naar buiten. Dat gebeurt voornamelijk via e-mail en LinkedIn, daar delen we alles omtrent klimaatadaptatie en laten we zien wat Samen Klimaatbestendig kan betekenen voor jou.

Daarnaast heb ik vanuit Samen Klimaatbestendig de ‘community communicatie klimaatadaptatie’ in het leven geroepen: een groep van communicatiemedewerkers en -adviseurs die op het thema klimaatadaptatie werken en samenkomen om kennis uit te wisselen en content te delen. 

Klant

Provincie
Zuid Holland

Wat

In Zuid-Holland werken ze toe naar een volledig circulaire samenleving in 2050. Een samenleving zonder afval, waarin we bestaande grondstoffen en materialen hergebruiken voor nieuwe producten. Om deze ambitie waar te maken, motiveert de provincie samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers, inwoners en overheden.

Mijn rol

De provincie heeft hierbij verschillende rollen; ze zijn opdrachtgever, inspirator, aanjager of de gids die de wegwijst. Mijn rol is die van communicatieadviseur. Door middel van tekst, beeld en video laat ik zien hoe de provincie werkt aan het thema circulair. Bekijk hier het voortgangsmagazine dat ik maakte voor de provincie.

Klant

City Deal
Openbare Ruimte

Wat

Een samenwerking waarbij diverse ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven drie jaar (t/m 2023) de krachten bundelen om te werken aan een integrale aanpak voor de verduurzaming van de openbare ruimte – denk aan meer ruimte voor water en groen, aan een nieuwe circulaire economie en nieuwe vormen van mobiliteit.

Mijn rol

De communicatie, van het bijhouden van de website en socialmediakanalen tot nieuwsbrieven opstellen en versturen. Voor deze City Deal ben ik daarbij verantwoordelijk voor het opzetten en ondersteunen van een samenwerkingsplatform. Dit platform geeft de City Deal-partners de mogelijkheid om via één online omgeving documenten te delen, vragen te stellen en ideeën uit te wisselen.

Volg de ontwikkelingen van City Deal Openbare Ruimte hier.

Klant

City Deal Circulair en
Conceptueel Bouwen

Wat

In de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen werken gemeenten, provincies, Rijk, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen om uiterlijk in 2023 alle woningbouwprojecten zo circulair mogelijk uit te vragen, zodat in 2030 circulair bouwen de standaard is.

Mijn rol

De communicatie. Van het bijhouden en opzetten van de website en socialmediakanalen, tot het opstellen en versturen van nieuwsbrieven.

Volg de ontwikkelingen van City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen hier.

Klant

City Deal Energieke wijken,
duurzaam en sociaal

Wat

De City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal telt op het moment zeventien partners bestaande uit ministeries, gemeenten, woningcorporaties, kennisinstellingen en private partijen. Tot en met 2024 werken zij samen aan de energietransitie in kwetsbare wijken.

Mijn rol

De communicatie, van het bijhouden van de website en socialmediakanalen tot nieuwsbrieven opstellen en versturen. Voor deze City Deal ben ik ook verantwoordelijk voor het opzetten en ondersteunen van een samenwerkingsplatform. Dit platform geeft de City Deal-partners de mogelijkheid om via één online omgeving documenten te delen, vragen te stellen en ideeën uit te wisselen.

Volg de ontwikkelingen van City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal hier.

Klant

City Deal
Klimaatadaptatie

Wat

Een samenwerkingsovereenkomst tussen zeventien publieke partners, zeventien (semi)private samenwerkingspartners en de Rijksoverheid met als doel het versnellen van klimaatadaptieve steden. Hoe? Door in concrete projecten te werken aan nieuwe vormen van bestuur, financieringsconstructies en innovatieve oplossingen.

Mijn rol

De communicatie. Van het bijhouden van de website en socialmediakanalen tot het schrijven van artikelen en interviews. Van infographics maken tot nieuwsbrieven versturen.

Eind januari 2021 is deze City Deal officieel gestopt. De opgedane ervaringen, voorbeelden en inzichten hebben we gedeeld in documentaire The Climate Resilient City Explained. Een film die ik van A tot Z mocht produceren.

Meer informatie en de documentaire vind je hier.